Kuidas lind, nõnda pesa!

Linnud on kõikjal meie ümber. Ja peaaegu alati. Nii kevadel kui sügisel, nii suvel kui talvel. Me tunneme rõõmu nende kaunist laulust. Vahel ka kirume, kui nende vali laul öösiti magamist häirib. Me tunneme rõõmu kui nad talvel me akna taha toidumajja sööma tulevad. Vahel kirume, kui nad liiga palju söövad. Me tunneme rõõmu, kui nad me koduaeda pesa teevad. Vahel kirume, kui nad oma väljaheited meile ebasobivasse kohta poetavad või kui me kirsipuud või marjapõõsad tühjaks söövad. Aga peaaegu kunagi pole me lindude suhtes ükskõiksed.

LINNURAAMATUD JA MÄNGUD

Paraku kipub meie nõrk linnutundmine jätma lüngad teadmistesse, milline lind laulab, milline toidumajas söömas käib, milline aeda pesa ehitas, kes me tuuleklaasi täis lasi jmt. Linnutundmise parandamiseks pakub Pesapaik mitmeid võimalusi, tutvugem nendega siin ja ka kodus läbi põnevate raamatute või lauamängude.

Siit leiad erinevaid linnulugusid, mis tutvustavad lindude maailma.

LINNULAULURETKED

Kevadel on linnulaulu kõikjal kuulda, nii maal kui linnas, nii metsas kui põllul, nii aedades kui parkides. Tore oleks kõiki neid lauljaid ka laulu järgi ära tunda. Või vähemalt mõnda neist.

PESAPAIK

MTÜ Pesapaik on Peep ja Taimi Veedla poolt detsembris 2013 asutatud mittetulundusühing, mille eesmärkideks on läbi linnuõppe ja erinevatel tasemetel linnukoolituste keskkonnahariduse propageerimine; kogukonna teadlikkuse tõstmine erinevate kohapeal pesitsevate või läbirändel olevate lindude kohta; kogukonna nõustamine ja linnusõbraliku kooseksisteerimise ja majandamise propageerimine.